RADEXA
NABÍDKA
 radexa
  O firmě  
  Regulační odchyty
městských holubů
 
  Rizikové kácení
a ořezy stromů
 
  Pracovní/montážní plošina "21m" (práce, půjčovna)  
  Horolezecké práce ve výškách  
  Ochrana budov proti
holubům - vlaštovkám - jiřičkám
 
  Stavební a zednické práce  
  Deratizace  
  Dezinsekce  
  Dezinfekce  
  Úklidové práce  
  Fotogalerie  
  Reference  
  Kontakt  
       
DERATIZACE

 
 
Deratizace - firma používá přípravky Ramus "T" a Ramus "V" a Lanirát "G". Jedná se o antikoagulanty třetí generace, jenž splňují veškeré zákonné i humání normy týkající se hubení hlodavců. Přípravky nikterak nezapáchají a neohrožují svou strukturou a účinností zdraví člověka. Po základním monitoringu firma provede rozmístění jedových nástrah po objektu ( skladištní haly, provozy továren, zemědělské usedlosti, sklepní prostory domů a budov škol apod. ) Nástrahy jsou umístěny v plastových miskách nebo v jedových staničkách na skrytých, pokud možno suchých místech.Ošetřené plochy a objekty jsou výstražně označeny. Na přání zákazníka vypracujeme konkrétní projekt a realizaci plošné deratizace dle metodiky ochranné deratizace. Při pravidelné deratizaci odstraňujeme staré nástrahy, jakož i uhynulé hlodavce. Přípravky jsou schváleny hlavním hygienikem ČR.

Celoplošná deratizace - vhodné zejména pro obce v okolí měst. Princip celoplošné deratizace spočívá v umístění jedových nástrah do kanalizačních vpustí, tedy do míst s nejvyšším výskytem potkanů a myší. Nástrahy jsou uchyceny na poly - provázku, jenž se zavěsí do kanalizační vpustí a nedochází k jejich odplavení deštem či kanaližačním čištěním. Celoplošnou deratizaci provádíme 2 x ročně v pravidelném jarním a podzimním termínu.
 
POTKAN